מורה לחצוצרה וטרומבון, התחיל את חייו המוזיקליים עוד בהיותו ילד בגרמניה. חבר בלהקת הכלי זמרים של זכרון יעקב ומנגן בפרוייקט "הכצעקתה". 

ברוך אולשבסקי

© 2017 Shy Oren