top of page

 

תקנון "מוזיכלי" מבואות עירון

 • ה"מוזיכלי" קונסרבטוריון ללימודי מוסיקה, נגינה ושירה הפועל במוסד החינוכי מבואות עירון.

 • ב"מוזיכלי" מלמדים מגוון רחב של כלים וסגנונות מוסיקליים, ממוסיקה קלאסית, ג'אז ועד למוסיקה בת זמננו.

 • ה"מוזיכלי" עובד בשיתוף עם מגמות המוסיקה בתיכונים ופועלים בו מספר הרכבים ושיעורי העשרה.

 • בשיתוף הפעולה בין מגמות המוסיקה לבין ה"מוזיכלי" ניתנת לתלמיד אפשרות להגיע לעשר יחידות בגרות.

 

סדרים ותנאי לימוד לתלמיד ה"מוזיכלי"

 • הלימודים מתקיימים לפי תכנית שנתית המפורסמת באתר מוזיכלי.  

 • בערבי חג וחופשים לא יתקיימו לימודים מלבד החזרי שיעורים בתיאום עם מערכת  ה"מוזיכלי". לוח חופשות מפורסם קבוע באתר.

 • תחילת שנת הלימודים –  1.9.23 סיום ב – 30.6.24 

 • תלמיד שיחל ללמוד בתחילת שנת הלימודים יקבל 36 שיעורים.

 

עלויות ותנאי תשלום

 

 • התשלום הוא שנתי וניתן לחלקו עד 10תשלומים שווים.

 •  תלמידי מבואות עירון וקיבוצי הבעלות ישלמו דרך הנהלת חשבונות של מבואות עירון. שאר התלמידים ישלמו דרך עמותת "רותם".

 •  תלמיד שלא שולם עבורו שכר הלימוד לא יוכל להיכנס לשיעוריו.

 

תלמיד חדש

 

 • לכל תלמיד תתקיים פגישת התאמה עם אחד מרכזי המחלקות לפני תחילת לימודיו, בפגישה זו יבחר הכלי והמורה לתלמיד.

 

הפסקת הלימודים

 

 • במקרה ותלמיד ירצה לסיים את לימודיו הוא יקיים שיחה עם רכז המחלקה.

 •  במידה ותלמיד יפסיק את לימודיו עד לתאריך 31.3.2024 יגבה תשלום עד סוף אותו החודש  ויוחזרו שאר התשלומים.

 • החל מתאריך 1.4.2024 לא יינתנו החזרים כספיים בגין הפסקת לימודים.

החסרת לימודים

 • כל ביטול שיעור מצד התלמיד, מחוייב לעבור דרך מזכירות מוזיכלי. 

 • תלמיד שלא יוכל להגיע לשיעור עקב סיבות שונות מחויב להודיע 24 שעות מראש על אי הגעתו בכדי שהמורה יתארגן בהתאם. חיסור זה לא יחשב כחיסור ידוע מראש והתלמיד לא יהיה זכאי להחזר. במקרה של חיסור ידוע מראש (טיול שנתי, מבחן בגרות המתקיים בשעת השיעור, אירוע משפחתי מקרבה ראשונה) מחויב התלמיד להודיע שבוע מראש ויתואם מועד החזר חלופי.

 • רק  במקרה של חיסור ידוע מראש יתואם לתלמיד שיעור החזר בתיאום עם המורה ולא יותר משני חיסורים בשנה לתלמיד שנרשם עד ה-31.12, תלמיד שנרשם אחרי ה-1.1 יקבל שיעור החזר אחד בתיאום מראש. תלמיד שנרשם אחרי ה 1.4 לא יקבל שיעור החזר.

 • במקרה של החסרת שיעור מצד המורה יוחזר השיעור במועד אחר שיקבע על ידי מוזיכלי ובתיאום עם התלמיד.

 • יש להדגיש שלאחר מתן תאריך החזר לתלמיד, לא יהיה מחויב המורה להחזר נוסף.

 • שיעורי העשרה שבוטלו מסיבות שונות, לא מחוייבים להחזר. 

 • קונצרט סיום נחשב כשיעור לכל דבר.

 • תלמידי רסיטל בכתה יב׳, יום הריסטל ייחשב כשיעור במקרה והמורה יהיה נוכח. חזרות עם המורה ייחשבו גם כן כשיעור.

תכניות לימודים נוספות

 • תיאוריה והרכבים.

 • לתלמידים בכיתות א' –ז' תינתן אפשרות לקחת חלק בהרכב ייצוגי צעיר.

 • תלמידים מכיתות ז' ומעלה יצטרפו לתזמורת ולמקהלה הייצוגית.

 • מחשבים ומוסיקה – לימוד תוכנות מוסיקה והקלטה באולפן.

 • שלוש מקהלות:   קטנטנים - גן חובה - ב  צעירה -ג'-ו'  בוגרת - ז'-י"ב.

 

תמונות ופרסום

על פי חוק, אנו צריכים לקבל את אישור ההורים לפרסום תמונות ילדיהם באינטרנט/עיתון עקב היותם קטינים.

מי שאינו מאשר שימוש בתמונות, מתבקש להודיע על כך במייל. 

אנא הקפידו לאשר זאת במהלך הרישום.

בית ספר מנגן

תלמיד שלא מגיע לשיעור בפרוייקט בית ספר מנגן לא מקבל שיעור החזר, השיעור הוא קבוצתי.

פרוייקט בית ספר מנגן מסתיים ב-30.6.2024, התחלת הפרוייקט תהיה בחודש ספטמבר של אותה השנה ברגע שיש קבוצות רשומות.

bottom of page