תקנון "מוזיכלי" מבואות עירון

 • ה"מוזיכלי" בי"ס ללמודי מוסיקה, נגינה ושירה הפועל במוסד החינוכי מבואות עירון.

 • ב"מוזיכלי" מלמדים מגוון רחב של כלים וסגנונות מוסיקליים, ממוסיקה קלאסית, ג'אז ועד למוסיקה בת זמננו.

 • ה"מוזיכלי" עובד בשיתוף עם מגמות המוסיקה בתיכונים ופועלים בו מספר הרכבים וחוגי העשרה.

 • בשיתוף הפעולה בין מגמות המוסיקה לבין ה"מוזיכלי" ניתנת לתלמיד אפשרות להגיע לעשר יחידות בגרות.

 

סדרים ותנאי לימוד לתלמיד ה"מוזיכלי"

 • הלימודים מתקיימים לפי תכנית שנת הלימודים המתקיימת במבואות עירון.

 • בערבי חג וחופשים לא יתקיימו לימודים מלבד החזרי שיעורים בתיאום עם מערכת  ה"מוזיכלי".

 • תחילת שנת הלימודים –  1.9 סיום ב – 30.6.

 • ה"מוזיכלי" משלב בשנת הלימודים שיעורים פרטיים, פעילויות, סדנאות ומופעים.

 • ה"מוזיכלי" מתחייב  לשנת לימודים לפי תכנית מוגדרת מראש.

 • תלמיד שיחל ללמוד בתחילת שנת הלימודים יקבל 36 שיעורים.

 

עלויות ותנאי תשלום

 

 • התשלום הוא שנתי וניתן לחלקו ב-10תשלומים שווים.

 • התשלום לתלמידי מבואות עירון יתבצע בהנהלת חשבונות בלבד, ולאחר הבאת אישור התשלום וחתימה על התקנון יקבעו שיעוריו של התלמיד.

 • תלמיד אשר לא לומד במבואות עירון ישלם דרך "רותם".

 • תלמיד חדש המעוניין בתקופת ניסיון ב"מוזיכלי" יפעל לפי סעיף תקופת הניסיון.

 • את הצ'קים יש לרשום עבור "המוסד החינוכי מבואות עירון". תלמידי רותם יש לרשום בעבור "עמותת רותם".

 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי (גם טלפונית).

 • תלמיד שלא שולם עבורו שכר הלימוד לא יוכל להיכנס לשיעוריו.

 

 

תקופת ניסיון לתלמיד חדש

 

 • לכל תלמיד תתקיים פגישת התאמה עם אחד מראשי המחלקות לפני תחילת לימודיו, בפגישה זו יבחרו הכלי והמורה לתלמיד.

 • במידה והתלמיד יפרוש לאחר שיעור אחד, יוחזר לו 75% מתשלום החודש הראשון ושאר התשלומים.

 • במידה והתלמיד יפרוש לאחר שני שיעורים, יוחזרו לו 25% מתשלום החודש הראשון ושאר התשלומים.

 

הפסקת הלימודים

 

 • במקרה ותלמיד ירצה לסיים את לימודיו הוא יקיים שיחת בירור וסיכום עם ראש המחלקה.

 • במקרה של החלטה סופית על סיום הלימודים תימסר הודעה בכתב החתומה על ידי ההורים.

 • במידה ותלמיד יפסיק את לימודיו עד לתאריך 31.3.2020 יגבה תשלום עבור חודש נוסף ויוחזרו שאר התשלומים.

 • החל מתאריך ה-1.4.2020 לא יינתנו החזרים כספיים בגין הפסקת לימודים.

החסרת לימודים

 • כל ביטול שיעור מצד התלמיד, מחוייב לעבור דרך מזכירות מוזיכלי. (שלומית)

 • תלמיד שלא יוכל להגיע לשיעור עקב סיבות שונות מחויב להודיע 24 שעות מראש על אי הגעתו בכדי שהמורה יתארגן בהתאם. חיסור זה לא יחשב כחיסור ידוע מראש והתלמיד לא יהיה זכאי להחזר. במקרה של חיסור ידוע מראש (טיול שנתי, מבחן בגרות המתקיים בשעת השיעור, אירוע משפחתי מקרבה ראשונה) מחויב התלמיד להודיע שבוע מראש ויתואם מועד החזר חלופי.

 • רק  במקרה של חיסור ידוע מראש יתואם לתלמיד שיעור החזר בתיאום עם המורה ולא יותר משני חיסורים בשנה לתלמיד שנרשם עד ה-31.12, תלמיד שנרשם אחרי ה-1.1 יקבל שיעור החזר אחד בתיאום מראש. תלמיד שנרשם אחרי ה 1.4 לא יקבל שיעור החזר.

 • במקרה של החסרת שיעור מצד המורה יוחזר השיעור במועד אחר שיקבע על ידי מוזיכלי ובתיאום עם התלמיד.

 • יש להדגיש שלאחר מתן תאריך החזר לתלמיד, לא יהיה מחויב המורה להחזר נוסף.

 • קונצרט סיום נחשב כשיעור לכל דבר.

תכניות לימודים נוספות

 • העשרה תיאורטית והרכבים.

 • לתלמידים בכיתות א' –ז' תינתן אפשרות לקחת חלק בהרכב ייצוגי צעיר.

 • תלמידים מכיתות ז' ומעלה יצטרפו לתזמורת הצעירה ותלמידים מכיתה ו' יצטרפו למקהלה.  

 • מחשבים ומוסיקה – לימוד תוכנות מוסיקה והקלטה באולפן.

 • במהלך השנה יפתחו קורסים והרכבים נוספים.

 • שלוש מקהלות: ילדים - גן חובה -ב'.  צעירה - ג'-ו'  בוגרת - ז'-י"ב.

 • הרכב בוגרים

תמונות ופרסום

על פי חוק, אנו צריכים לקבל את אישור ההורים לפרסום תמונות ילדיהם באינטרנט/עיתון עקב היותם קטינים.

מי שאינו מאשר שימוש בתמונות, מתבקש להודיע על כך במייל. 

אנא הקפידו לאשר זאת במהלך הרישום.

© 2017 Shy Oren